Paard & Levenskunst
Paarden kennen de kunst van het leven al......

Blog

Coaching en wetenschap

Sinds ik mijn coachopleiding (School voor Coaching) heb afgerond zoek ik steeds naar de wetenschap achter coaching. Uiteindelijk ben ik daarom psychologie gaan studeren aan de Open Universiteit.  Ik kon voor mijn studie kiezen uit de Master richtingen klinische, arbeids- en organisatie en gezondheidspsychologie. Allemaal niet wat ik wilde. Ik zie mezelf niet als psycholoog met patiŽnten werken of in een grote organisatie iets met HRM doen. Ik wil mijn coachingsvaardigheden verbeteren en mijn klanten zo goed mogelijk kunnen helpen. En begrijpen wat inzet van de paarden effectief maakt.

Je kunt je mijn blijheid dus voorstellen toen vorig jaar bleek dat de Open Universiteit een Master Levenslooppsychologie opgezet heeft. Met modules als coaching en levensloop van de mens. Ja, daar wil ik in afstuderen! Vorige week heb ik de mastermodule: "coaching, een psychologisch perspectiefĒ besteld. En nu ben ik al halverwege de moduleÖ..ik  kan er niet mee stoppen, zo geweldig vind ik al deze informatie!

Wat heb ik er tot nu toe van opgestoken? Coaching is ontstaan vanuit zeer diverse achtergronden. Sport, de zakelijke wereld, onderwijs, leren van volwassenen, zorg en welzijn. Gevolg is dat er weinig eenduidigheid is over wat coaching precies is en dat er een veelheid aan stromingen, opleidingen en werkwijzen bestaat. Deze coachwereld deed van oudsher weinig aan wetenschap en onderzoek naar de effecten van coaching. In de VS, waar business coaching sterk groeit, vragen opdrachtgevers meer en meer om evidence based werkwijzen en bewijzen van de effectiviteit. De coaching wereld pakt dit op, maar nu zien ook psychologen een kans omdat zij vinden dat hun opleiding, achtergrond en werkwijze perfect passen bij deze vraag naar wetenschappelijke onderbouwing en onderzoek.

Ruim tien jaar geleden zijn er internationaal (vooral in de US, AustraliŽ en UK) twee nieuwe stromingen in de psychologie ontstaan: positieve psychologie en coaching psychologie. Heel in het kort kun je positieve psychologie zien als de wetenschap die zich bezig houdt met wat mensen in zich hebben en nodig hebben om een goed en waardevol leven te leiden (welzijn). En coaching psychologie als de praktijk die evidence based coaching methoden ontwikkelt en inzet teneinde het welzijn en het presteren van individuen, groepen en organisaties te bevorderen.

Coaching psychologie stimuleert wetenschappelijk  onderzoek naar de effecten van coaching, wil werkwijzen en methoden voor coaching ontwikkelen en gebruiken en daarnaast opleidingen tot coach-psycholoog aanbieden. Met dit doel is de International Coaching Psychologie Federation opgericht. Er bestaan op het moment twee postacademische opleidingen: in AustraliŽ en in London. daarnaast worden er master opleidingen ontwikkeld door vele andere universiteiten, zoals bij de OU.

De Mastermodule coaching bevat kennis over de positieve psychologie en coaching psychologie. Voor een verdere wetenschappelijke onderbouwing van coaching wordt gekozen voor kennis van de leertheorie, de cognitieve psychologie, de humanistische psychologie, de oplossingsgerichte coaching en het existentialisme (filosofie). Daarnaast worden vaardigheden als luisteren en het gebruik van de juiste coachtaal, motiverende gespreksvoering en het GROW model behandeld. Dat zijn voor mij geen nieuwe dingen, maar het is met name interessant welke keuze de OU maakt welke kennis blijkbaar genoeg wetenschappelijke onderbouwing heeft.

Stromingen als de psychoanalyse, biologische psychologie (neuropsychologie en evolutionaire psychologie), systeem psychologie en lichaamsgerichte psychologie blijven wat buiten beeld. Dat vind ik wel jammer, want ook uit deze stromingen zijn interessante kennis en technieken te halen voor coaching. Neem nu alleen maar de inzet van paarden bij coaching, volgens mij komt hier kennis samen van de leertheorie (ervarend leren), cognitieve, biologische,, lichaamsgerichte en systeempsychologie. Allerlei concepten uit de psychoanalyse zoals projectie, overdracht, tegenoverdracht en afweermechanismen worden ook in de coaching met paarden ingezet. Misschien is op dit moment de theoretische basis eigenlijk wel te breed... ook voor coaching in het algemeen.
 
Halverwege deze module denk ik dat ik wat meer gebruik ga maken van de positieve psychologie als basis voor mijn coaching, met en zonder paarden. Want daaruit is veel kennis te halen die wetenschappelijke onderbouwd is. Welke kennis dat is? Daarover een volgende keer ;-)

 
« Overzicht
Home | Laatste bericht | Over mij | Links | Blog | Aanbieders | Bibliotheek | Contact | Registreren,donatie en inloggen | Ontwikkeld door SatDesign