Paard & Levenskunst
Ons onbewuste stuurt meer van ons gedrag dan we willen weten.....

Welkom bij Paard&Levenskunst

We hebben het beste met onze paarden voor… Of je nu een eigen paard hebt, een verzorgpaard of een lievelingspaard op de manege: Je houdt veel van je paard. Je doet er alles aan om hem goed te verzorgen en gezond te houden. Je paard beschikt over een schone stal, krijgt voldoende te eten en daarnaast  nog allerlei supplementen, de beste verzorging, een passend harnachement en een paar uur per dag beweging in de paddock, wei of tijdens het rijden. De hoefsmid, dierenarts, fysiotherapeut en zelfs tandarts worden ingezet als dat nodig is.

Maar toch… Hoe komt het dan toch dat onze paarden regelmatig problemen hebben aan benen en hoeven, longen en darmen, rug- en huid? Dierenartsen en paardenspecialisten hebben een goede klant aan ons. Zijn paarden zulke zwakke dieren? En waarom gebeuren er steeds ongelukken door paarden die schrikken, bokken, trappen of bijten? Met ernstige consequenties: paardensport staat qua zwaarte van blessures op een eervolle derde plaats bij het sporten (TNO rapport 2010). Zijn paarden nu eenmaal vluchtdieren en hoort dit er gewoon bij? Waarom hebben nogal wat paarden stalondeugden zoals weven, kribbebijten en luchtzuigen? Waarom is je paard op de trailer zetten zo’n gedoe? Waarom lukt het niet om op wedstrijden een goede proef te laten zien terwijl je thuis de sterren van de hemel rijdt? Waarom heb je toch steeds het idee dat de band met jouw paard beter kan?

Een visie die iets zou kunnen veranderen? De bovenstaande problemen kunnen het gevolg zijn van de wijze waarop we  paarden fokken, houden, verzorgen, trainen en berijden. Gebaseerd op tradities, meningen en gebrekkige wetenschappelijke kennis over de behoeftes van het paard en zijn gedrag. Met alle goede intenties worden de behoeften en het plezier van de mens voorop gesteld en met de  behoeften  van het paard wordt rekening gehouden zolang dat in ons kader past.  We willen met een paard een uurtje per dag plezierig buiten rijden/mennen of aan wedstrijden meedoen. Hij moet er mooi, glimmend uitzien, mag niet te dik zijn en zeker niet kreupel worden. Dus zetten we hem binnen in een stal, scheren zijn vacht, geven niet te veel hooi en stro en zetten hem niet te vaak buiten en zeker niet samen met andere paarden. We vertellen onszelf dat het paard al dit soort dingen leuk vindt en zich er prettig bij voelt.

Sportief succes…. Onze grote voorbeelden zijn wedstrijdruiters die internationaal veel succes hebben. Goede wedstrijdpaarden hebben een goede afkomst, een mooi exterieur, goede bewegingen en veel temperament. Er zijn veel fokkers die proberen zo’n goed sportpaard te fokken. Door de strenge keuringen komen slechts weinig paarden in de wereld van de topsport terecht. De minder talentvolle paarden gaan naar recreatieruiters. Maar de recreatieve ruiter wil een lief, betrouwbaar paard en heeft eigenlijk alleen maar last van dat heftige temperament. Met als mogelijk gevolg dat de ruiter bang wordt en het paard doorverkoopt. Het paard wordt door steeds wisselende eigenaars en stallen steeds lastiger. En wordt dus weer doorverkocht. Helaas volgt aan het eind vaak de gang naar de slachterij.

Enorme groei…..De paardensport is enorm gegroeid de afgelopen twintig jaar, steeds meer mensen kunnen zich een paard veroorloven en de vraag naar stalling is enorm toegenomen. Veel boeren die onvoldoende verdienen met hun landbouwgrond bieden paardenstalling aan tegen relatief lage kosten. Hun kennis over de omgang met een paard is niet heel gedegen en veel nieuwe paardeneigenaren hebben ook weinig kennis van paarden. De kennis wordt gehaald uit tradities (zo wordt het altijd gedaan) of bij mede eigenaren op stal. Heeft deze er echt verstand van, dan heb je het getroffen. Maar vaak is dat ook niet zo.  Zo denken veel eigenaren dat paarden het heel prettig vinden om beschut met een deken om in een stal te staan tegen regen en kou. Maar dat is een groot misverstand: als je paarden de keuze geeft zullen ze altijd buiten gaan staan! Hoogstens bij felle zon, veel insecten of zeer harde wind en regen zoeken ze zelf een beetje beschutting op. Een ander voorbeeld is dat de meeste mensen denken dat je een paard moet straffen voor vervelend gedrag. Het paard ziet echter in de aandacht die hij krijgt een vorm van beloning…. Je bent het gedrag dus zonder dat je dat wilt erger aan het maken. Echte paardengedragsdeskundigen weten dit. Een laatste voorbeeld is dat de meeste eigenaren denken dat als een paard speelt, hij het naar zijn zin heeft. Recent wetenschappelijk onderzoek laat zien dat dat niet waar is bij volwassen manegepaarden: paarden die veel spelen hebben de meeste stress.

Een eerlijk antwoord… Wordt het paardenwelzijn voldoende gewaarborgd door onze manier van omgaan met ze?  Er wordt de afgelopen tien jaar steeds meer wetenschappelijk onderzoek gedaan naar paardengedrag en paardenwelzijn door dierenartsen, ervaren trainers en paardgedragsdeskundigen (ethologen). Daar komen onder andere de volgende bevindingen uit:

-        Paarden hebben behoefte aan meer veel vrije beweging, sociaal contact en ruwvoer dan ze nu gemiddeld hebben

-        Paarden die te weinig beweging krijgen zullen als ze eenmaal uit de stal komen erg beweeglijk zijn (met rennen, bokken en steigeren als gevolg). Te weinig beweging zorgt voor te slappe spieren en pezen, zodat er snel blessures ontstaan.

-        Paarden die te weinig ruwvoer krijgen kauwen te weinig, maken geen speeksel genoeg aan om maagzuur te neutraliseren en ontwikkelen maagzweren

-        Het meeste voer dat we paarden geven is te zacht (in de natuur eten ze veel cellulose in de vorm van boombast, takken en twijgen) en daardoor ontstaan op latere leeftijd veel problemen met tanden en kiezen

-        Het spenen van veulens op 4-5 maanden wordt geassocieerd met het ontstaan van afwijkend gedrag zoals kribbebijten en luchtzuigen (en dit zijn uitingen van stress)

-        Veulens met te weinig vrije beweging en die te vroeg krachtvoer krijgen hebben waarschijnlijk meer kans op ontwikkelen van de botaandoening OCD

-        Paarden worden getraind door middel van vooral negatieve bekrachtiging maar heel veel paardentrainers (ook NH-trainers) en ruiters kennen dit begrip uit de leertheorie (verklaart hoe dieren leren) niet en passen het verkeerd toe

-        Het verkeerd toepassen van de leertheorie zorgt voor verwarring en verzet bij paarden en kan ervoor zorgen dat ze zich afsluiten voor alle prikkels (aangeleerde hulpeloosheid).Dit levert chronische stress met op lange termijn gezondheidsgevolgen

-        Paarden die tijdens de training niet geïsoleerd worden van andere paarden hebben minder stress tijdens de training en leren daardoor beter

-        In krachtvoer zit veel energie in de vorm van suikers en paarden die lichte arbeid verrichten verbruiken deze energie niet zodat ze te dik worden. De overmaat aan suikers in krachtvoer kan zorgen voor stofwisselingsproblemen die zich uiten in bijvoorbeeld hoefbevangenheid en eczeem

-        De longen en hoeven van paarden hebben veel te lijden van stof en ammoniak in de stal en in de binnenbak, met ernstige aandoeningen tot gevolg.

-        Het rijden op een paard zorgt hoe dan ook voor permanente schade aan rugwervels, spieren, en aan de onderkaak (door het bit). Dit betekent ongemak en pijn voor je paard

-        Hoefijzers zorgen voor verslechtering van de gezondheid van de hoeven

-        Paarden geven door hun gedrag een reactie op jouw emotionele staat (spiegelen). Zij kunnen dit omdat ze de biologische sensitiviteit hebben jouw hartslag, ademhaling, zweetgeur en lichaamshouding af te lezen. Coaching en therapie met paarden is hierop gebaseerd.

Dit is nog maar een zeer korte lijst van de uitkomsten van onderzoek van de afgelopen 10 jaar.

Misschien schrik je er wel een beetje van. Want deze informatie dringt niet tot nauwelijks door in de traditionele paardenwereld. En misschien willen we het niet weten.

Denk eens na. Als je in de omgang met je paard rekening gaat houden met zijn echte behoeften dan krijgt jij een paard dat minder schrikachtig en gestrest is (minder ongelukken), gezonder, goedkoper  in onderhoud en alleen al hierdoor zal de band met je paard enorm verbeteren. Door je te verdiepen in de wetenschappelijke kennis begrijp je meer van zijn gedrag en kun je hem trainen zonder conflict. En als bijzonder extraatje: je leert jezelf en je emoties beter kennen door je paard als spiegel te accepteren. Met meer zelfkennis zullen je prestaties bij wedstrijden verbeteren omdat je beter met je stress kunt omgaan. Klinkt best wel goed toch?

Paard en Levenskunst probeert bij te houden op welke plekken je op een andere manier met paarden leert omgaan. Met respect voor paarden, met het idee dat we ook iets van paarden kunnen leren. Zonder in een vaste "methode" terecht te komen. Ieder paard is anders en het vraagt dus maatwerk hoe je het welzijn van jouw paard het beste kunt waarborgen. Wil je hieraan bijdragen? Alles wat je moet doen is vriend worden van de site tegen een vergoeding van 20 euro per jaar.

 

Home | Laatste bericht | Over mij | Links | Blog | Aanbieders | Bibliotheek | Contact | Registreren,donatie en inloggen | Ontwikkeld door SatDesign